สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

G"MM' GRAMMY

วิสัยทัศน์

ผู้นำทางด้านธุรกิจบันเทิงครบวงจร เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้บริโภค ทุกกลุ่มในทุกช่องทาง อย่างไร้ขีดจำกัด

วิสัยทัศน์

- เป็นผู้ผลิต คิดค้น สร้างสรรค์ นวัตกรรม ศิลปกรรมทางด้าน ดนตรี ภาพยนตร์ ละคร ซีรี่ส์ ข่าว สาระบันเทิง สื่อพาณิชย์ และ ศิลปิน อย่างครบวงจร (Content Provider)
- เป็นผู้ลงทุนบริหารจัดจำหน่ายเนื้อหาด้านธุรกิจบันเทิง (Content) ผ่านสื่อแบบผสมผสานทุกรูปแบบของเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่หลากหลายทางด้านสาระ บันเทิงให้กับผู้บริโภค ก้าวทันสังคมแห่งอนาคต

เป้าหมายระยะยาว

เป็นบริษัทชั้นนำ ผู้สร้างสรรค์ ผลงานเป็นเลิศระดับสากล ทั้งในและต่างประเทศ