ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ดำเนินธุรกิจโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและธุรกิจจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณทั้งทีวีดาวเทียม กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน กล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี และสินค้าเครื่องเล่นเพลงประเภท Music Box และ Karaoke Microphone เพื่อสนับสนุนธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ

Visite website