สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

ผู้ช่วยตัดต่อ (สวัสดีทวีสุข)

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - รับไฟล์งานมาจัดเรียงฟุตเทจ และ sync เสียง
  - เตรียมไฟล์ตัดต่อ เพื่อให้ Editor พร้อมใช้งาน
  - จัดเตรียมไฟล์งานสำหรับส่งต่อทำโพสต์
  - Release file
  - หา reference เพลง หรือ Stock footage

คุณสมบัติ

 • -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  - สามารถใช้โปรแกรม final cut ได้
  - มีความสนใจในงาน fiction
  - มีความละเอียด รอบคอบ และเป็นระเบียบ
  - อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  - ถ้ามีความสามารถในการเล่นดนตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ ไม่ระบุ


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้