สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Executive Secretary / Personal Assistant

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - จัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร
  - จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
  - ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน
  - ทำรายงานให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • - เพศ หญิง
  - ปริญญาตรีขึ้นไป
  - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  - บุคลิกภาพดี
  - กรุณาแนบรูปถ่ายในการสมัครงาน

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้