สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Artist Management ( Korean Language )

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1.จัดตาราง ดูแลการเทรนนิ่งของศิลปินฝึกหัดให้เป็นไปตามหลักสูตรที่วางไว้
  2.ดูแลประสานงาน เรื่องสัญญา เอกสาร ตลอดจนถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปินฝึกหัด ให้การฝึกเป็นไปอย่างราบรื่น
  3.สื่อสารเชิงบวก จัดการระเบียบวินัย เป็นที่ปรึกษา สร้างทัศนคติที่ดีให้กับศิลปินฝึกหัด ทั้งในและนอกห้องเรียน
  4.สามารถเป็นล่ามภาษาเกาหลี ในระหว่างการเทรนนิ่งระหว่างครูและตัวศิลปินฝึกหัด
  5.ทำงานร่วมกันกับทีม เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างครูและทีมพัฒนาศิลปินทั้งในไทยและต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • 1.ไม่จำกัดเพศ
  2.อายุ 25 - 30 ปี
  3.ปริญญาตรีขึ้นไป
  4.ประสบการณ์ 1-3 ปี, การทำงานประสานงานในวงการบันเทิงหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  5. สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาเกาหลีในระดับเชี่ยวชาญ
  6.เป็นผู้ติดตามและมีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมของระบบการทำงานของธุรกิจเพลง
  7. มีทักษะและระบบการจัดการที่คล่องแคล่วว่องไว
  8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้