สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Sales Officer

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1.นำเสนอขายสินค้าและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ในกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน
  2.รักษายอดขายของจุดจำหน่าย หรือ ร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  3.แก้ไขปัญหา แนะนำวิธีการ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าให้มีการสั่งสินค้าอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือน
  4.ออกไปเยี่ยมลูกค้าเป็นครั้งคราว

คุณสมบัติ

 • 1.จบปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
  2.มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างต่ำ 3 - 5 ปี หากเคยผ่านงานขาย Telesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อเยี่ยมลูกค้าได้เป็นครั้งคราว หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4.สามารถรับความกดดันในการทำงานได้ดี
  5.มี service mind สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และกล้าแสดงออก

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้