สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Traffic Coordinator (สวัสดีทวีสุข)

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • -ติดต่อประสานงานหลักภายในบริษัท และติดต่อรับบรีฟกับลูกค้า
  -ดูแล และตรวจสอบ ให้ทีมทำงานตามโจทย์ของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน
  -ควบคุมเวลาการทำงานของทีมออกแบบกราฟฟิค และทีมตัดต่อ

คุณสมบัติ

 • -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี
  -มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับงานออกแบบ และงานตัดต่อ
  -มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาที่ดี ชอบวางแผนจัดการ
  -ใจเย็น ละเอียด รอบคอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  -ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สะกดคำได้ถูกต้อง

ประสบการณ์ ไม่ระบุ


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้