สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Online Admin ( Music Business )

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1. ดูแลประสานงานกับทีมโปรโมเตอร์ เพื่อลงชิ้นงาน Single/Project ตามแพลนการโปรโมทในช่องทางต่างๆ ทั้ง Youtube / Facebook /Instragam / Twitter / Tiktok ของค่ายและศิลปิน ในสังกัด
  2. จัด Traffic ในการลงชิ้นงานโปรโมท Single/Project ให้เป็นไปตามความเหมาะสมในทุกช่องทาง Social ของค่ายและศิลปิน
  3. ดูแล จัดการตอบ Comment / Inbox ของเพจค่าย และศิลปิน รวมถึงช่องทาง social อื่นๆ ตามความเหมาะสม
  4. Monitor stat ของ Facebook Fanpage และ Social อื่นๆภายใต้การดูแล เพื่อนำเอาข้อมูลไปปรึกษาคิดกลยุทธ์ในการทำให้ page มียอดคนตามมากขึ้น
  5. ช่วยคิด Content / Caption และ ชิ้นงานที่จะลงโปรโมทในช่องทาง Social ต่างๆของค่ายและศิลปิน ประสานงานกับทีมครีเอทีฟ ถึงแนวทางการผลิตชิ้นงานให้โดนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละศิลปิน รวมถึงช่วยครีเอทชิ้นงานProject ต่างๆ

คุณสมบัติ

 • 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ด้านการทำ Creative Content
  3. มีไอเดียการโปรโมทเก๋ๆ ทันสมัย
  4. ใช้โปรแกรมในการออกแบบ Artwork ได้เบื้องต้น
  5. สามารถวิเคราะห์ Performance Social Media ได้
  6. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  7. Music Lover
  ***กรุณาแนบ Portfolio มาเพื่อประกอบการสมัครงาน***

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้