สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Creative Online (Music Business)

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - คิด วางแผนแคมเปญด้านออนไลน์ รวมถึงข้อความ หรือ แคปชั่นต่างๆ เพื่อจัดทำชิ้นงานในการPromoteให้กับศิลปิน อัลบั้มเพลง ผ่านช่องทาง Online ทุก Platform เช่น Facebook / Instagram / YouTube / Twitter / TikToK เป็นต้น
  - กำหนดแนวคิดให้กับ Graphic และควบคุมการออกแบบชิ้นงานรูปแบบต่างๆให้ตรงตาม concept
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และผลิตชิ้นงานที่นำเสนอได้ตาม timeline

คุณสมบัติ

 • -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้าน Creative Online / ดูแล Community 2 ปีขึ้นไป
  - เป็น Music Lover
  - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความทันสมัย เปิดรับสิ่งใหม่ๆ และนำเสนอไอเดียได้
  -สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบ Artwork เบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรมในการตัดต่อชิ้นงานได้ เช่น adobe premiere pro เป็นต้น
  -สามารถวิเคราะห์ Performance Social Media ได้
  -หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องด้าน entertainments, online agency จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  -หากมี Portfolio มาเพื่อประกอบการสมัครงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้