สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Artist Management / Public Relations ( GMM Grammy )

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • 1.วางแผนงานประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว ส่งข่าว และติดต่อสื่อมวลชน
  2. ดูแลงานของศิลปิน ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่างๆให้กับศิลปิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  3.สื่อสารเชิงบวก สร้างทัศนคติที่ดีให้กับศิลปิน
  4.เป็นที่ปรึกษา ดูแลจิตใจ สารทุกข์สุขดิบ
  5..ดูแลเรื่องสัญญาศิลปิน และประสานงานต่างๆให้ราบรื่น

คุณสมบัติ

 • 1.ไม่จำกัดเพศ
  2.ปริญญาตรีขึ้นไป
  3.มีประสบการณ์ด้าน Public Relations 3-5 ปีขึ้นไป หรือ ด้าน Artist Management โดยตรง
  4.มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม มีService mind
  5.มีทักษะด้านการ Management และสามารถเป็นที่ปรึกษาได้
  6.ยืดหยุ่นในเวลางาน
  7.มีทักษะด้านการทำ Presentation ได้ดี

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้