สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Client Relation

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - หาลูกค้าใหม่ นำเสนองานลูกค้า ทั้งลูกค้าตรง และ Agency
  - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  - วาง Strategy ขายศิลปิน และรู้จักระบบการทำงานกับศิลปินอย่างดี
  - คิด Special project ต่อยอดศิลปีน
  - หา Sponsorship ให้กับศิลปีน
  - ติดต่อขายงาน และต่อรองราคากับทางลูกค้าและศิลปิน
  - ทำ Presentation นำเสนอ และมีความสามารถในการโน้มน้าวขายของได้

คุณสมบัติ

 • -ไม่จำกัดเพศ
  - วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
  - หากมีประสบการณ์ด้านการขายและดูแลลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ทำงานได้รวดเร็ว และละเอียดรอบคอบ
  - มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ได้เสมอ

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้