สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Senior Computer Graphic / Graphic Designer (Music Business)

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - คิดสร้างสรรค์ และออกแบบชิ้นงาน Artwork ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  - ผลิตชิ้นงานได้ตรงตาม Time line ที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • -ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค การออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  -มีประสบการณ์ Graphic Design3-5ปีขึ้นไป
  -มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Illustrator , Photoshop ได้เป็นอย่างดี หากใช้ After effect ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -มีทักษะการ Retouch ได้ในระดับดีมาก
  -มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานได้ตาม Timeline ที่กำหนด
  -สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  -มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน
  -ชอบฟังเพลง มีความรู้เเละความสนใจใน Entertainment ชอบดู concert และรักเสียงดนตรี
  -โปรดแนบผลงานในการสมัครงาน

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป


จำนวน หลายอัตรา

สมัครตำแหน่งนี้