สมัครงาน

ที่ปรึกษาการใช้งานเพลง GMM (ต่างจังหวัด)

การขายและการตลาด - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
หน้าที่รับผิดชอบ

- แนะนำการใช้และให้บริการเพลง GMM GRAMMY กับลูกค้าเก่าและ
ลูกค้าใหม่
- นำเสนอผลิตภัณฑ์และ Promotion ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

- ทุกเพศ / อายุตั้งแต่ 18 – 45 ปี
- รักงานบริการ,ชอบให้คำปรึกษา,ชอบการเดินทาง
ซื่อสัตย์สุจริต,ชอบทำงานเป็นทีม
- ใกล้ภูมิลำเนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
จำนวน 5 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน