สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- ติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอโครงการหรือพื้นที่โฆษณา ให้ตัดสินใจซื้อ โดยความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
- บริการหลังการขาย

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้้นไป ทุกสาขา
- สนใจด้านงานงานขายโฆษณา
- มีบุคลิกและทักษะในการสื่อสารได้ดี
- มีความรับผิดชอบ และเทคนิคการเจรจาต่อรอง

ประสบการณ์ 0-5 ปี
จำนวน 5 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน