นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์กับบริษัทฯ โดยข้อมูลที่ท่านแบ่งปันกับบริษัทฯ ช่วยให้บริษัทฯและพันธมิตรทางธุรกิจสามารถจัดหาบริการและนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้เหมาะแก่ความต้องการของท่าน ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทฯจะมีการติดตั้งคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพื่อจดจำลักษณะการใช้งาน เพื่อให้บริษัทฯ พัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯในการติดตั้งคุกกี้ตามนโยบายนี้

1. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org

2. ประเภทของคุกกี้
  1. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้ รวมทั้งช่วยให้ท่านเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  3. คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มาจากบุคคลที่สามอาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพการทำงาน เช่น วิดีโอ แผนที่ โซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ นอกจากนี้ บุคคลที่สามอาจเก็บรวบรวมประวัติเบราว์เซอร์ของท่านหรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อพิจารณาว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร และเพจที่ท่านเข้าชมก่อนออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้ได้โดยตรง ทั้งนี้บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลที่สามนั้นเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

3. การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถกำหนดการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธหรือลบคุกกี้บางประเภทได้ตามลิงค์ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้บางประเภท อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และบริการที่ทางบริษัทฯ นำเสนอได้

4. ช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (Data Protection Officer : DPO) ได้ที่ Email: dpo@gmmgrammy.com