NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2021-08-16 16:02:16

  “วันสร้างสุข” มอบสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือชุมชนพื้นที่เปราะบาง หลายครัวเรือนติดโควิด ถูกกักตัว!!

  กว่า 12 สัปดาห์แล้ว  ที่ โครงการ “วันสร้างสุข”  เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประชาชนที่ได้รับ
  ความเดือดร้อน  จากวิกฤตโควิด-19  ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆ  เพื่อให้การช่วยเหลือโดยการนำเงินบริจาคที่ได้มาจากธารน้ำใจของชาวไทยทั้งประเทศ  ไปจัดสรรดำเนินการช่วยเหลือประชาชน และ หน่วยงานต่างๆ ตามความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน   ล่าสุดทีมงาน “วันสร้างสุข”  ยังได้ลงพื้นที่ไปมอบ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น   ให้กับชุมชน มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน (บ้านสมเด็จ)  ตั้งอยู่ ณ ถนนอิสรภาพ  
  ซึ่งนับเป็นพื้นที่เปราะบางอีกจุดหนึ่ง  เนื่องจากมีผู้ถูกกักตัวจากการติดโควิด-19  ที่รอเตียงเป็นจำนวนมาก   ซึ่งนอกจากจะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่มากมายแล้ว  ยังมีคนตกงานจำนวนกว่า 400 ครัวเรือน  ที่รอคอยการช่วยเหลืออยู่  แต่ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังคงเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ  ซึ่งชาวบ้านเผยว่า  หลังจากที่ต้องกักตัว  เพราะมีคนติดโควิดจำนวนมาก  ทำให้คนในชุมชนต้องขาดแคลนงาน และ เงิน    ทำให้บางครัวเรือนที่ขัดสนมากๆ  ต้องประทังชีวิตด้วยการแบ่งข้าว 1 กล่อง กินด้วยกัน   การลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของจำเป็น  ถุงยังชีพจาก “วันสร้างสุข”  ในครั้งนี้  ทำให้ทุกคนในชุมชนรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก  ท่ามกลางรอยยิ้มและน้ำตาของทั้งผู้ให้และผู้รับ  
  นอกจากนี้  โครงการ “วันสร้างสุข”  ยังได้นำเงินบริจาค  ไปร่วมสนับสนุนหน่วยงาน , 
  สถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ  เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์  พร้อมทั้งจัดทำ“ถุงยังชีพวันสร้างสุข”  ที่ปัจจุบันได้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้วกว่า 12,360 ครัวเรือน   รวมถึงการนำเงินบริจาคไปจัดสรรให้ “ร้านค้า”  ใช้เป็นทุนนำไปผลิตอาหารกล่อง  แจกจ่ายผู้คนในชุมชน จำนวนกว่า 43,265 กล่อง    ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะธารน้ำใจของพี่น้องชาวไทย  ที่ร่วมใจกันบริจาคทุนทรัพย์  ผ่าน  โครงการ “วันสร้างสุข”   ซึ่งยืนหยัดที่จะส่งต่อความช่วยเหลือต่างๆ  ไปยังผู้ที่กำลังเดือดร้อนจากวิกฤตครั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่น   เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ  ไปยังประชาชนรวมทั้งผู้ป่วยโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด    
  จึงขอเชิญชวนทุกท่าน  มาร่วมกันสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องชาวไทยสามารถฝ่าวิกฤติโควิด-19 
  ไปด้วยกัน   ด้วยการบริจาคเงินผ่าน ชื่อบัญชี : วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19  เลขที่บัญชี : 925-303-1331 (กระแสรายวัน)  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนอโศกมนตรี