สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายจัดจำหน่ายภาพยนตร์ (GDH)

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - รับผิดชอบงานผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ทุกชนิดตามกำหนดเวลาและงบประมาณ รวมทั้งประสานงานการติดตั้งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิดในโรงภาพยนตร์
  - วางแผนงบประมาณ ควบคุม ติดตามและสรุปค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
  - ประสานงานจัดส่ง Material ต่างๆ กับโรงภาพยนตร์ภาพยนตร์
  - รวบรวมและสรุปรอบการฉายภาพยนตร์ของแต่ละโปรแกรม
  - ตรวจสอบรายได้และจัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ รวมถึงการทำข้อมูลในรูปแบบ Presentation เพื่อนำเสนอในที่ประชุมบริษัท
  - ดูแล จัดการ งานธุรการภายในหน่วยงาน

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ / อายุ 25-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ การทำงานประสานงาน งานเอกสารประมาณ 1-2 ปี
  - มีความสามารถในการเจรจา สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี
  - ทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  - พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และบริหารจัดการเรื่องเวลาได้ดี
  - มีความละเอียด รอบคอบ ส่งมอบงานในเวลาที่ได้รับมอบหมายได้ดี
  - มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นอย่างดี

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้