สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

เจ้าหน้าที่บัญชี (GDH)

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และตรวจสอบการทำบัญชีต้นทุน
  - จัดทำและยื่นภงด.1, 2, 3, 53 และ ภพ.30
  - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย และยื่นกรมสรรพากร
  - จัดทำงบกำไรขาดทุน
  - จัดทำรายงานบัญชีต่างๆ และงานอื่น ตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-40 ปี
  - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
  - มีความรับผิดชอบ มีความอดทนในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  - มีการวางแผนและติดตามงาน
  - ทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  - มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นอย่างดี และระบบ BC365

ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้