สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

ช่างเทคนิค (GDH)

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

 • - แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
  - แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแก่ User เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุด
  - Install ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมพื้นฐานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
  - เดินสาย และแก้ไข ระบบเครือข่าย
  - ร่วมตรวจทรัพย์สิน โดยเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ
  - พัฒนาระบบการทำงานจากโปรแกรมสำเร็จรูป Power App ของ Ms.365 เพื่อสนับสนุนงานธุรการของบริษัท
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ด้าน IT Support อย่างน้อย 1-2 ปี
  - มีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้าน Hardware, Software ได้ดี
  - มีความรู้ทางพื้นฐานด้าน Hardware, Software เป็นอย่างดี
  - มีความรู้ด้านระบบ Lan, WI-FI
  - ความรู้เรื่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
  - มีความรู้และประสบการณ์ในการดูและโปรมแกรมต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
  - ความชำนาญ ในระบบปฏิบัติการ Windows 10, 11, OSX, Linux
  - ความชำนาญ ในโปรแกรม MS Office, MS Outlook, MS 365, Anti Virus
  - สามารถทำงานเป็นทีม และมีบุคลิกดีรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  - กระตือรือร้น ติดตามเทคโนโลยีใหม่เสมอ
  - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - มีความคิดเชิงระบบ

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้