NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2021-07-26 16:03:41

  แกรมมี่ รณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไทย ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เปิดตัวโครงการ “เด็กไทยใจซื่อสัตย์”

    บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจเพลง   และผู้ผลิตคอนเทนต์สื่อและทีวีดิจิทัลร่วมรณรงค์ส่งเสริม   และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไทย   ไม่ยอม   ไม่ทน   ไม่เฉย    และต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  ทุกรูปแบบ  เปิดตัวโครงการ “เด็กไทยใจซื่อสัตย์”  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต    และสร้างจิตสำนึก   รวมถึงการมีส่วนร่วมในการปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็ก    เยาวชน และประชาชนทั่วไป  เพื่อส่งเสริมสังคมไทยไร้การทุจริตอย่างยั่งยืน   

   

  ระบบการศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญ   ในการบ่มเพาะจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน    ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ     แนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่สำคัญและยั่งยืนที่สุด     คือปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี
  มีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย     มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา   เพื่อปฏิรูปพลเมืองไทยในอนาคตให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น    ประชาชนต้องมีความตื่นรู้  ไม่ยอม   ไม่ทน   ไม่เฉย  ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ   อีกทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันสร้างสังคมที่ไร้การทุจริต    ตระหนักรู้ร่วมกันถึงปัญหาการทุจริต     ทั้งนี้เพื่อสร้างค่านิยมสุจริต    และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 

   

  บริษัท   จีเอ็มเอ็ม   แกรมมี่   จำกัด (มหาชน)    เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยมดังกล่าว   ในกลุ่มเด็กและเยาวชน    เพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริต    และขอเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์   โดยจัดทำเป็นโครงการ  “เด็กไทยใจซื่อสัตย์ ”   ขึ้น  เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการซิทคอม  “เด็กไทยใจซื่อสัตย์”  จำนวน 13 ตอน  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลจีเอ็มเอ็ม 25   โดยเน้นการสื่อสารที่สนุกสนาน    พร้อมสอดแทรกเนื้อหาการสร้างความตระหนักรู้    ผลเสียความรุนแรงของการทุจริต    รวมถึงสอดแทรกคุณธรรม   จริยธรรม   ความซื่อสัตย์    การมีจิตสาธารณะ   และให้ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตการคอร์รัปชัน   นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดัง  ได้แก่  ตั้ม - วราวุธ โพธิ์ยิ้ม ,   ดาว - ณัฐภัสสร สิมะเสถียร   และอินเตอร์ -  ด.ญ. รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ   พร้อมด้วยนักแสดงวัยรุ่นรับเชิญ  อาทิ  เจเจ - ชยกร จุฑามาศ    และเดรก - สัตบุตร  แลดิกี  

   

  ตั้ม - วราวุธ   โพธิ์ยิ้ม   เปิดเผยว่า

  “  สำหรับซิทคอมเรื่องนี้   สามารถดูได้ทั้งครอบครัว  ทั้งพ่อแม่   และเด็ก ๆ  โดยมีคุณธรรมแฝงอยู่   มีบทลงโทษของผู้กระทำผิดให้เห็นเป็นตัวอย่าง    บางทีอาจจะไม่ได้ติดคุก    แต่ถูกสังคมไม่ยอมรับ   เจอคนโกง          หรือคนไม่ดีเราต้องทำอย่างไร   คือการสอนให้มีหลักยึดมั่นไว้ในใจว่าเราต้องรู้ตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไร  เป็นเรื่องราวที่สำคัญมากในชีวิตมนุษย์   และเอาไปใช้ได้จริง    นอกจากนี้ยังก็มีความสนุกสนาน    นี่คือห้องเรียนอีกหนึ่งห้องเรียน  ไม่ใช่สำหรับแค่เด็ก    ผมว่าเหมาะกับผู้ใหญ่และวัยรุ่นทุกคนด้วยครับ ”  

   

  ดาว - ณัฐภัสสร   สิมะเสถียร    เปิดเผยว่า

  “ ดาวดีใจมาก   ตอนที่ได้อ่านบท   อย่างน้อยที่สุด น้อง ๆ ที่นั่งดูอยู่แล้วยิ่งมีคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ด้วย   คอยแนะนำระหว่างดู  จะสามารถนำเอาเหตุการณ์บางตอนในซิทคอมเรื่องนี้ไปเป็นตัวอย่างถึงการเรียนรู้ว่า   การกระทำแบบไหนที่เรียกว่าทุจริต     และผลของการกระทำนั้นคืออะไร    สอนเด็ก ๆ  ให้รู้จักการช่วยเหลือ   สอดส่องพฤติกรรมของคนทุจริต   มีความกล้าที่จะพูด   กล้าที่จะแก้ไข   ดาวเชื่อว่าอย่างน้อยสังคมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  อยากให้ติดตามค่ะ   เพราะในแต่ละตอน   จะมีตัวแทนของน้อง ๆ  หรือเด็ก ๆ รู้ว่าสิ่งที่ดีควรจะเป็นยังไง    มีตัวแทนของคนที่พลาด   ตัวแทนคนที่ทำไม่ดี   ก็อยากจะให้น้อง ๆ ดูไปด้วย   ศึกษาไปด้วย    มีมุกตลกสร้างเสียงหัวเราะ          แต่ก็แฝงแนวคิดดี ๆ ไว้อยู่ด้วยค่ะ”

   

  อินเตอร์ - ด.ญ. รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ เปิดเผยว่า

  “ ซิทคอมเรื่องนี้สอนเรื่องราวดี ๆ   ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ    สอนให้มีความซื่อสัตย์   ไม่คดโกง  หรือไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซิทคอมเรื่องนี้มีข้อคิดดี ๆ  ที่ให้เพื่อน ๆ   สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ             พอเราได้ดูแล้ว   เรารู้แล้วว่าควรจะต้องทำยังไง   สามารถไปแนะนำเพื่อน ๆ   ที่โรงเรียนได้ว่าสิ่งไหนคือพฤติกรรมที่  ไม่ดี   และไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง   ก็จะได้ไปเตือนเพื่อน ๆได้ค่ะ   เรื่องนี้ได้ทั้งความรู้  และสอดแทรกความสนุกสนานเข้าไปด้วย   รับรองว่าดูไปพร้อม ๆ กับคุณพ่อ  คุณแม่   แล้วไม่น่าเบื่อแน่นอน   ฝากติดตามซิทคอมเรื่อง เด็กไทยใจซื่อสัตย์ ด้วยนะคะ”

   

  พบกับรายการ  “ เด็กไทยใจซื่อสัตย์ ”   ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อาทิตย์  เวลา 17.55 – 18.00 น.   ทางช่อง            จีเอ็มเอ็ม 25   และรีรันผ่านทางยูทูป GMM 25 Official  https://www.youtube.com/user/gmmchannel  และเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/GMM25Thailand  เริ่มออกอากาศวันจันทร์ที่  9  สิงหาคมนี้   

   

                       

  ตัวอย่าง รายการ เด็กไทยใจซื่อสัตย์  https://www.youtube.com/watch?v=2yUgorOanM0

  #เด็กไทยใจซื่อสัตย์

  #กองทุนปปช

  #ไม่ทนคนโกง

  #watchandvoice

  #zerotolerance

  #ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง

  #GMMGRAMMY

  #GMM25