สมัครงาน

ConsultingPress Multi Niche Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting HTML Template ConsultingPress Management Consulting

Motion Graphic Designer (สวัสดีทวีสุข)

Here at ConsultingPress we are always looking for fresh talents to join our team. We are looking for online marketing specialist in London UK in Strategic Planning department. Please read carefully what we require and what we offer and use our online form for submission.

หน้าที่รับผิดชอบ

  • - ดีไซน์กราฟฟิค, Super ที่อยู่บนชิ้นงานเคลื่อนไหว (Trailer, Teaser, VTR และคลิปโปรโมทอื่นๆ)
    - ออกแบบ Main Title, End Credit และ Key Scene

คุณสมบัติ

  • - วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ อายุไม่เกิน 25 ปี
    - มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe After Effects, Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เป็นอย่างดี
    - เข้าใจและ และมีทักษะในการทำงานออกแบบ, Motion Graphic, Composite, VFX
    - อดทน ขยัน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และเวลาที่จำกัดได้

ประสบการณ์ ไม่ระบุ


จำนวน 1 อัตรา

สมัครตำแหน่งนี้