สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- ออกแบบ คิดสร้างสรรค์รูปแบบรายการ
- ดูแลการถ่ายทำ และควบคุมการตัดต่อรายการ
- คิดสร้างสรรค์เนื้อหา หาข้อมูลรายการ เขียนบทโทรทัศน์ และควบคุมดูแลการถ่ายทอดสด
- ออกกองถ่ายทำรายการทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Creativeรายการโทรทัศน์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ กล้าคิด กล้าทำ มีความคล่องตัวสูงในการนำเสนองาน
- มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา อดทนต่อสภาพปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน