สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

• ประสานงานด้านการผลิตคอนเทนต์
• ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ผู้ผลิตคอนเทนต์
• เบิกจ่ายและควบคุมติดตามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิตคอนเทนต์
• ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายกฎหมายและลิขสิทธิ์ ฯลฯ
• จัดทำรายงานเกี่ยวกับการข้อมูลวิเคราะห์ด้านออนไลน์ของแต่ละคอนเทนต์

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
• ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Production รายการโทรทัศน์/ละคร/ภาพยนตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้

ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Production รายการโทรทัศน์/ละคร/ภาพยนตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
จำนวน 4 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน