สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

-ศึกษาและวิเคราะหข้อมูลสินค้า กลุ่มเป้าหมาย เทรนด์ของอุตสาหกรรม กิจกรรมของคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ
-รับผิดชอบงานขายร่วมกันกับทีม สามารถทำงานเป็นทีมได้
-วางแผนงานและดูแลงานโปรเจคประจำปีที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-มีทักษะการสื่อสาร พรีเซนต์งานทั้งภาษาไทย-อังกฤษ
-หากเคยทำงานร่วมกับสถาบันฯดนตรี ภาษา / โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดในบริษัทขนาดใหญ่และการขายอย่างต่ำ 3 ปีขึ้นไป
จำนวน 2 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน