สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1 จัดทำค่าใช้จ่ายระบบต้นทุนของรายการ
2. ช่วยจัดทำเอกสารการเรียกเก็บเงินลูกค้า
3. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

-เพศชาย หรือ หญิง
-จบปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
-มีความรับผิดชอบ มีความอดทนในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ประสบการณ์ ยินดีรับเด็กจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ทำงาน1-2ปี
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน