สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ออกแบบ ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรม
2.บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบงานที่รับผิดชอบ
3.ให้คำปรึกษาระบบงานแก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

1.วุฒิปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์
2.มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและการพัฒนาระบบงาน การสร้างทางเดินเอกสารของระบบงาน
3.มีความชำนาญการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio .NET 2005 - 16,MS Office , MS SQL 2008 / 2012, Crystal Report

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน