สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบการทำงานกราฟฟิคสำหรับงานโปรโมทภาพยนตร์

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความเชี่ยวชาญงาน Retouch
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ดีเยี่ยม

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน