สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

ขับรถให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
-มีประสบการณ์ด้านงานขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 5 ปี
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-ชำนาญเส้นทางในกทม.และปริมณฑล และรู้จักเส้นทางต่างจังหวัด
*** บ้านนายอยู่สาทร***

ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน