สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิกรายการข่าว

โปรดักชั่น - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด
หน้าที่รับผิดชอบ

ออกแบบและสร้างสรรค์กราฟฟิก โมชั่นกราฟฟิก และอาร์ตเวิร์กสำหรับรายการ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ หรือสื่อภาพเคลื่อนไหวไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิก และตัดต่อพื้นฐานสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ได้ เช่น Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เป็นต้น หากใช้ 3dsMax, Maya และ Cinema4D ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เป็นคนทันสมัย รักการเรียนรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน

ประสบการณ์ -
จำนวน 1 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน