สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

แนะนำการใช้บริการงานเพลงของทางบริษัทฯ ให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของทางบริษัท มีการฝึกอบรมพนักงานก่อนไปพบกับลูกค้า เพื่อเพิ่มทักษะในด้านงานบริการที่ดีและถูกต้อง

คุณสมบัติ

-รับทุกเพศ 18 - 35 ปี วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการพูด และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
-สามารถทำงานกลางคืนได้

ประสบการณ์ ถ้ามีประสบการณ์งานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน 6 อัตรา

เขียนใบสมัครงานที่นี้

กลุ่มงาน