NEWSROOM

  • Increase company value by investing in people
    2022-08-02 13:38:57

    "สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565”

    พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าว  “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565”  โดยมี  ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช  แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม  ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  และ นฤพล  ใยอิ้ม  ศิลปินแกรมมี่  ในฐานะผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูง ต่อแม่ ประจำปี 2565 ร่วมงาน  ณ  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันก่อน