NEWSROOM

  • Increase company value by investing in people
    2021-11-22 13:06:50

    รมต.ต่างประเทศ พบหารือคณะผู้บริหารแกรมมี่ - เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ - จีดีเอช เรื่องการขับเคลื่อน Soft Power

    ดอน  ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  พบหารือ  ถกลเกียรติ  วีรวรรณ, ระฟ้า  ดำรงชัยธรรม  ผู้บริหารบริษัท  เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด (มหาชน)  ภาวิต  จิตรกร,  ฟ้าใหม่  ดำรงชัยธรรม,  ประภาวดี   ธานีรณานนท์   ผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ทรงพล วงศ์คนดี  ผู้บริหารบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด   เรื่องการขับเคลื่อนให้ content  ของอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย  ซึ่งเป็น soft power สาขาหนึ่งที่มีศักยภาพสูง  ให้ขึ้นไปสู่ระดับแนวหน้าของโลกเพื่อเปิดโอกาสและลู่ทางทางธุรกิจของสื่อบันเทิงไทยในโลกยุคดิจิทัล  ณ  กระทรวงการต่างประเทศ วันก่อน