NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2021-07-23 15:23:29

  เบิร์ด - ครูสลา - มนต์แคน - หนุ่ม กะลา สุดปลื้ม คว้ารางวัล "เพชรในเพลง" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

  เบิร์ด - ธงไชย  แมคอินไตย์ , ครูสลา  คุณวุฒิ , มนต์แคน  แก่นคูน  และหนุ่ม  กะลา  ศิลปิน  และนักแต่งเพลงจีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  คว้ารางวัล  “ เพชรในเพลง ”  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   ซึ่งตรงกับ  วันที่ 29  กรกฎาคม ของทุกปี    โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์   กรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม  พิจารณามอบรางวัลเพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย   ได้แก่   นักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษา    วรรณศิลป์    คีตศิลป์   และจินตนาการได้อย่างเหมาะสม  นักร้องที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย    มีศิลปะการใช้เสียงกลมกลืนกับดนตรี   จังหวะ  และอารมณ์ในการขับร้อง 

  สำหรับปีนี้ผลงานเพลงของแกรมมี่   ได้รับคัดเลือกถึง  5 รางวัล  ได้แก่  เบิร์ด - ธงไชย  แมคอินไตย์    ได้รับรางวัลประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย   จากเพลง  “ให้โลกได้เห็น (น้ำใจคนไทย)” ,   ครูสลา  คุณวุฒิ  ได้รับรางวัลประเภทผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  จากเพลง “แรงก้อนสุดท้าย” ,  มนต์แคน  แก่นคูน   ได้รับรางวัลประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  จากเพลง “แรงก้อนสุดท้าย”  และหนุ่ม  กะลา ได้รับ  2 รางวัล  ได้แก่  รางวัลประเภทผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล   และรางวัลประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย  จากเพลง “ลม”

  เบิร์ด -  ธงไชย   แมคอินไตย์  เปิดเผยว่า

  “ เบิร์ดขอขอบคุณสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์    กรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม   ที่พิจารณาคัดเลือกมอบรางวัลให้ในฐานะผู้ขับร้องเพลง  “ให้โลกได้เห็น(น้ำใจคนไทย)”   เนื้อเพลงมีความหมายที่ดีมากๆ   เมื่อได้ร้องเพลงนี้ก็เห็นภาพพลังน้ำใจ    ภาพความช่วยเหลือของคนไทยอย่างแท้จริง   ในทุกวิกฤตที่ผ่านมาเราจะเห็นพลังของพี่น้องชาวไทยเสมอ   เมื่อมีบทเพลงที่จะให้กำลังใจกันได้   เบิร์ดจึงถ่ายทอดออกมาจากใจได้เต็มที่ครับ    ภาษาไทยเป็นภาษาที่สวยงามมาก    อยากให้ทุกคนร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง   ทั้งในการพูด   การเขียน    เบิร์ดเชื่อในเอกลักษณ์ของภาษาไทยที่ไม่เหมือนภาษาใดในโลกครับ” 

  ครูสลา  คุณวุฒิ เปิดเผยว่า

  “ ภาษาไทยมีพระคุณต่อคนไทยทุกคน     ยิ่งคนที่สร้างงานด้วยสะพานของภาษาเป็นหลัก   ยิ่งต้องตระหนักว่าเราเป็นหนี้บุญคุณภาษาไทย    ซึ่งผมมองว่า  การตอบแทนบุญที่เราทำได้เลยในทุกครั้งที่สร้างงาน    ก็คือการนำภาษาไทยมาใช้ในการเขียนงานด้วยความเคารพ     นั่นหมายถึงเคารพความถูกต้อง     เคารพความสุภาพ    ทำให้คนเห็นและรักในความงดงามในภาษาของเรา     กับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้  ขอขอบคุณ กระทรวงวัฒนธรรมที่จัดงาน   ขอบคุณคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องที่มองเห็น   ขอบคุณแกรมมี่ที่ให้โอกาสสร้างงาน    ขอบคุณ อ.ธีระพงษ์  ศักดิ์แก้ว    คนทำดนตรี    และขอบคุณมนต์แคน  แก่นคูน  ศิลปินผู้ขับร้องต้นฉบับ  จนทำให้ " แรงก้อนสุดท้าย"  เป็นที่รู้จัก ”

   

  มนต์แคน   แก่นคูน  เปิดเผยว่า

  “ รู้สึกภูมิใจ  และเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับ     ผมคิดว่านักร้องคือคนใช้ภาษาไทยผ่านการออกเสียง     ดังนั้นการออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้อง    จึงเป็นสิ่งที่คุณครูผู้ดูแลท่านให้ความสำคัญ    และผมมีความตั้งใจ    และเต็มใจที่จะนำภาษาของเรา   มาใช้ผ่านการออกเสียงร้องเพลง    ให้ตรงตามหลักภาษาให้มากที่สุด    ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษา   และถือเป็นการตอบแทนบุญคุณของภาษาไทย    ในนามของนักร้องคนหนึ่ง     ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรม    ที่ให้ความสำคัญจัดงานนี้    ขอบคุณแกรมมี่    คุณครูสลา คุณวุฒิ  ผู้ประพันธ์  ครูธีระพงษ์  ศักดิ์แก้ว  คนทำดนตรี   ที่มอบโอกาสให้ผมได้เป็นผู้ถ่ายทอด  "แรงก้อนสุดท้าย"   จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ครับ ”

  หนุ่ม  กะลา เปิดเผยว่า

  “เป็นอีกปีที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ครับ   ยังคงภาคภูมิใจในอาชีพศิลปินของตัวเองเสมอ  ขอขอบคุณแรงบันดาลใจของตัวเองที่ช่วยให้เราแต่งเพลงนี้ออกมา     ต้องขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกๆ คนด้วย   รางวัลเพชรในเพลงเป็นรางวัลที่มาจากการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง   ถึงแม้รูปแบบการร้องเพลง    จะเปลี่ยนไปบ้างตามยุคสมัย  ในฐานะศิลปิน   ผมอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องให้กับทุกคน   ผมเชื่อว่าถ้าหากเราสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้ว     เพลงไทยจะยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีคุณค่ามากๆ ครับ    และรางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากผลิตผลงานเพลงที่ดีต่อไป  ”