NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2024-01-31 13:32:26

  “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี” บัณฑิตคุณภาพจาก “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้

  ตลอดระยะเวลา 25 ปี  มูลนิธิดำรงชัยธรรม ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย และยังคงเดินหน้าสร้างบุคคลากรคุณภาพสู่สังคม  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป  ปัจจุบันบัณฑิตทุนจากมูลนิธิฯ ได้นำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาบ้านเกิด ชุมชน และสังคม ตามเจตนารมย์  “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี” รวมถึงจัดตั้งชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ด้วยแนวคิดและความตั้งใจส่งต่อสิ่งดีๆ กลับคืนแก่สังคม โดยรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม  เพื่อเป็นต้นแบบให้กับบัณฑิตทุนรุ่นน้อง  อาทิ  ระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเป็นสื่อกลางช่วยเหลือให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนให้กับรุ่นน้องในมูลนิธิฯ

             

              ผศ.ดร.วิมล  แสนอุ้ม  บัณฑิตทุนรุ่นที่ 1 และ ประธานชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมคนแรก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัทผลิตยานยนต์และเป็นวิทยากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดเผยว่า

   

              “ถ้าไม่ได้รับทุนจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม ผมคงไม่มีโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากทางบ้านฐานะไม่ดี ตอนนั้นรู้สึกตื้นตันใจมากที่มีผู้ใหญ่เห็นศักยภาพของเราและพร้อมมอบโอกาสให้กับเรา  จึงตั้งใจพยายามเต็มที่ในเรื่องการเรียนและทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิฯ หลังจากเรียนจบได้เชิญชวนพี่น้องบัณฑิตทุน ก่อตั้งชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม ซึ่งมีกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการ Spotlight โดยไปให้ความรู้กับน้องๆ ในโรงเรียนต่างๆ ทั้งการแนะแนวการศึกษาจากรุ่นพี่ทั้ง แพทย์ วิศวะ บริหาร หรือ นิติ ซึ่งมาจากแนวคิดที่เราต้องการส่งมอบแสงสว่างให้กับเยาวชน เราจะไม่เป็นแค่เทียน จะเป็นเสมือนแสงไฟฟ้า ที่เป็นต้นทางส่องสว่างความรู้และประสบการณ์ให้ไปถึงน้องๆ ซึ่งระหว่างเราทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยทำให้เกิดความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ดีใจที่ทุกคนสละเวลามาช่วยกันสร้างสิ่งดีๆ สู่สังคม ทั้งหมดนี้คือ สิ่งที่มูลนิธิได้หล่อหลอมพวกเรามาโดยตลอดครับ”

   

              นายแมน  คล้ายสุวรรณ  บัณฑิตทุนรุ่นที่ 17  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พร้อมด้วยรางวัลทางวิชาการด้านภาษาไทยและการแต่งคำประพันธ์ระดับชาติ มุ่งหวังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ส่งต่อความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนผ่านการสอนหนังสือ เปิดเผยว่า

   

              “สมัยเรียนครอบครัวผมค่อนข้างลำบาก แต่เมื่อได้ทุนจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเรียน ช่วยให้ความฝันในอนาคตที่เราได้วาดไว้ชัดเจนขึ้น ขอขอบคุณคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ผู้ที่ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการให้ และปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการศึกษาจนมีบัณฑิตทุนของมูลนิธิฯ มากกว่า 500 คน และขอบคุณเพื่อนๆ ครอบครัวบัณฑิตทุนที่มีความเหนียวแน่น รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษา เพราะเด็กๆ  แต่ละคนอาจมีปัญหาชีวิตต่างๆ กัน ครู 1 คน อาจสามารถช่วยเด็กนักเรียนได้เป็น 10 คน ให้มีอนาคตที่ดี ในฐานะที่ผมเป็นครู ได้มองนักเรียนมีความรู้ เติบโตเป็นคนดี เราก็มีความสุขไปกับความสำเร็จของเขาครับ ในอนาคตครอบครัวบัณฑิตทุนของพวกเราจะยังคงรวมตัวทำงานร่วมกัน เพื่อส่งต่อโอกาสทางด้านการศึกษาต่อไปครับ”

   

              สำหรับน้องๆ นักเรียนที่กำลังมองหาทุนการศึกษา “มูลนิธิดำรงชัยธรรม”  ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุนโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 23/2567  ตั้งแต่วันนี้ - 16  กุมภาพันธ์  2567  เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุด จนจบปริญญาตรีให้แก่เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3  (ปวช.3)  ที่แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องกลับมาตอบแทนใดๆ สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่ www.damrongchaitham.com , เฟซบุ๊ก : มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือ โทร.02-669-9711, 02-669-9615