NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2023-02-07 16:35:09

  ดีเจมะตูม – เตชินท์ แชร์มุมมองความรักดีๆ ต้องเริ่มที่รักตัวเอง ในโครงการ “รัก...ในวัยเรียน”

  ดีเจมะตูม - เตชินท์  พลอยเพชร  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “รัก...ในวัยเรียน” จัดโดย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อปลูกจิตสำนึก ป้องกัน และลดการกระทำความรุนแรงทุกมิติในวัยเรียน รวมถึงเสริมสร้างสุขภาพจิตและภูมิคุ้มกันที่ดีในเด็กและเยาวชน ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากการกระทำความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

  ภายในงานได้รับเกียรติจาก  คุณจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คุณอนุกูล ปีดแก้ว  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นอกจากนี้ได้มีการพูดคุยแชร์ประสบการณ์ จากแขกรับเชิญพิเศษ  ดีเจมะตูม -  เตชินท์  มาพูดถึงมุมมองความรักดีๆ ต้องเริ่มที่รักตัวเอง และไม่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น

   

  มะตูม – เตชินท์  เปิดเผยว่า

  “ขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้เกียรติมะตูมได้มาสร้างพลังทางสังคมเพื่อสนับสนุนโครงการดีๆ  ช่วงวัยเรียนมะตูมถูกเพื่อนๆ ในโรงเรียนล้อเลียนเป็นประจำ จนเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติ เมื่อเรารับพลังงานลบเหล่านี้มาซึมซับทุกวันๆ ทำให้เราอยากผลักออกไปให้คนอื่น ในรูปแบบของคำพูดหรือการกระทำ โดยเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น และลืมคิดไปว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง จนเมื่อโตขึ้นได้ออกมาใช้ชีวิตในสังคมที่กว้างขึ้น เราถูกสังคมสั่งสอนโดยปริยายว่า การมอบพลังงานลบหรือการใช้คำพูดที่ทิ่มแทงจิตใจคนอื่น เป็นการทำร้ายเค้าทางอ้อมได้  ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตของมะตูม ทำให้มะตูมกลับมาคิดได้ว่า มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้มีคุณค่าของความเป็นคนเท่าเทียมกัน และไม่มีใครมาลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเราได้ ถ้าเราไม่ลดทอนคุณค่าตัวเอง จึงเลือกที่จะปรับปรุงแก้ไข  ขอโทษทุกคนที่มะตูมได้เคยล่วงเกิน

  พอได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มามากมาย ได้สอนให้มะตูมเข้าใจว่า คำว่ารัก โดยเฉพาะในวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นที่จะเติบโตไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ในสังคม ควรเริ่มจากการรักตัวเอง เคารพและให้เกียรติตัวเอง ไม่ว่าใครจะมาตัดสินคุณแบบไหน อยากให้ลองมองไปที่กระจกว่าตัวเราดีแค่ไหน มีคุณค่ามากแค่ไหน สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมได้มากน้อยแค่ไหน  ถ้าเรารักตัวเองได้แล้ว เราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามความรักจากคนอื่นต่อไปครับ”