NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2023-01-13 13:16:20

  บัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม สร้างสรรค์สิ่งดีงามกลับคืนสังคม ตามเจตนารมณ์ “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี”

  “มูลนิธิดำรงชัยธรรม”  มูลนิธิที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย  ภายใต้โครงการ  “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”  มาเป็นระยะกว่า  24  ปี  ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนที่ตั้งใจเรียน  มีความประพฤติดี  กิจกรรมเด่น  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา  โดย  คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิ  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชน  โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ  ขอให้เป็นคนดีของสังคม  ตั้งใจเรียน  เป็นบัณฑิตที่ดี  เพื่อตอบแทนสังคมและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไป

  ปัจจุบันมูลนิธิฯ  มีนักเรียนทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมได้เป็นผลสำเร็จแล้วทั้งหมด  20  รุ่น  จากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ  อีกทั้งยังได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่กลับไปพัฒนา บ้านเกิด ชุมชน  สังคม ในหลากหลายสาขาอาชีพ  รวมถึงชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ที่มีแนวคิด  และความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามกลับคืนแก่สังคมร่วมกัน  ตามเจตนารมณ์ของ  คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม ที่ว่า   “ไม่ใช่แค่ให้โตได้   แต่อยากให้โตดี”

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์  ไชยสุ  (เอก)  บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551

  ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ในระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำคณะเกษตรนวัตและการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์

  “ในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย ผมพบข้อมูลของทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมจากหนังสือพิมพ์ครับ  เมื่อได้รับทุนรู้สึกว่าโชคดีมาก จึงตั้งใจกับตนเองและครอบครัวว่า จะตั้งใจเรียน เป็นคนดี ส่งต่อความรู้ที่ได้เรียนมาและโอกาสต่างๆ  เพื่อพัฒนาประเทศของเราครับ  นอกจากเป็นอาจารย์แล้ว  ผมได้รับเกียรติจาก  กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการเกษตร ช่วยไปพัฒนาสินค้าและบริการให้กับรัฐวิสาหกิจชุมชน  Young Smart Farmer  ทั่วประเทศไทย  เพื่อเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ตั้งแต่ต้นน้ำ  คือ  การดูแลพืช  กลางน้ำ  คือ  การแปรรูปเพิ่มมูลค่า  และปลายน้ำ  คือ ช่องทางการจำหน่าย  เช่น  ทางออนไลน์  การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  ถือเป็นผลงานที่เราภูมิใจมากที่ได้นำความรู้ของเราไปต่อยอด  สร้างอาชีพให้กับน้องๆ  นักศึกษา  เกษตรกร  และประชาชนทั่วไปครับ”

  ยิ่งให้  ยิ่งได้  รู้แล้วบอกต่อ  รู้แล้วแบ่งปัน  เราไม่จำเป็นต้องรอให้รวยก่อนค่อยช่วยเหลือคนอื่น  ในมุมมองของผม  ผมใช้ทุกโอกาสที่มีในการทำสิ่งดีๆ  ที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นในสิ่งที่เราถนัด  อยากฝากน้องๆ  ว่าโอกาสเป็นของทุกคนที่ค้นหาและวิ่งเข้าหา  หนึ่งในโอกาสของผมก็คือ  มูลนิธิดำรงชัยธรรม  ซึ่งมีคุณไพบูลย์  เป็นผู้ก่อตั้ง อยากเชิญชวนน้องๆ  ผู้ปกครอง  หรือผู้ที่สนใจทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม   มาเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อสร้างคนดี  คนเก่งให้กับสังคมอย่างยั่งยืนครับ”

  นายศุกภชาติ ผาสุข  (เอ)  บัณฑิตทุนรุ่นที่ 3/2547

              ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ในระดับปริญญาตรี  คณะเทคนิคการแพทย์  สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล   ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง   ผู้จัดการแผนกรังสีวินิจฉัย   โรงพยาบาลพญาไท 3 

   

  “ตอนเด็กผมฝันว่าอยากเป็นบุคลากรทางการแพทย์  แต่ฐานะทางบ้านค่อนข้างลำบาก  คุณแม่ต้องดูแลผมกับน้องเพียงคนเดียว  พอได้ทราบข่าวทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม  จึงลองสมัครและรู้สึกดีใจมากเมื่อได้รับทุน  รู้สึกว่าอนาคตของเราจะมั่นคงแล้ว   จึงต้องรับผิดชอบตัวเองในการเรียนหนังสือให้ดีที่สุด   ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ผมได้เป็นนักรังสีเทคนิคเช่นทุกวันนี้  ในช่วงโควิดที่ผ่านมา  เนื่องจากผมอยู่ในหน่วยเอกซเรย์   ซึ่งจำเป็นมากในการคัดแยกผู้ป่วยโควิด  ในช่วงที่ผู้ป่วยเยอะมาก   จากที่เอกซเรย์กันประมาณวันละ  200  รายการ  พุ่งขึ้นเป็น 1,000  รายการต่อวัน   ซึ่งเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่   ทั้งลงไปช่วยที่หน้างาน   เพราะบุคลากรทุกคนทำงานกันเต็มที่อย่างสุดกำลัง รู้สึกภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยและทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด

   

  เสียงโอวาทของคุณไพบูลย์ยังคงดังก้องอยู่ตลอดมา  คุณไพบูลย์คอยสอนให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดี   เรียนจบและทำงานที่ดี   ไม่ได้หวังให้มาตอบแทน   แต่เมื่อมีโอกาสควรตอบแทนสังคม  ผมก็ยังใช้คำนั้นมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ครับ   ตอนที่ผมเป็นนักเรียนทุน  มีพี่ๆ  เจ้าหน้าที่คอยดูแล  แนะนำในทุกเรื่อง  หลังจากจบการศึกษา  ผมยังคงร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ  คอยเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ  รุ่นหลัง  รวมถึงมีโอกาสเข้ามาช่วยคัดเลือกน้องๆ  นักเรียนทุนด้วย  ซึ่งรุ่นหลังมีน้องๆ  ที่เก่งเยอะมากและสมควรได้รับการสนับสนุน  ถือเป็นโอกาสที่ใหญ่และดีมากครับ  น้องๆ  คนไหนที่กำลังต้องการการสนับสนุน   อยากให้ลองมาสมัครดูนะครับ”

  มูลนิธิดำรงชัยธรรม  เปิดรับสมัครนักเรียนทุน  ในโครงการ  “ทุนสร้างคน  สร้างบัณฑิต”  รุ่นที่ 22/2566 เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุด จนจบปริญญาตรี จำนวน  20  ทุน ให้แก่เยาวชนไทย  ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3  (ปวช.3)  ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่  www.damrongchaitham.com  โทร.  02 - 669- 9711,  02 - 669 – 9615  เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 31 มกราคม 2566