NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2022-11-30 09:14:52

  ต้นหอม เผือก แท็กทีม เฟิร์ส ข้าวตัง รณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในวันเอดส์โลก

  ศิลปินแกรมมี่  ต้นหอม - ศกุนตลา เทียนไพโรจน์  และ  เผือก - พงศธร จงวิลาส  ดีเจจากเอไทม์ มีเดีย พร้อมด้วย  เฟิร์ส - คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล  และ ข้าวตัง - ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล  นักแสดงสังกัดจีเอ็มเอ็มทีวี พรีเซ็นเตอร์ งาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด Equalize ทำให้เท่าเทียม จัดโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมรณรงค์เชิญชวนคนไทยตระหนักถึงปัญหาของโรคเอดส์ เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ส่งเสริมให้มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่ถูกต้อง ตลอดจนลดการตีตราและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนความเสมอภาคและเท่าเทียมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในการอยู่ร่วมกันในสังคม

  ต้นหอม - ศกุนตลา เปิดเผยว่า

  “การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญค่ะ กลุ่มที่สำคัญ คือ เยาวชน ต้องมีการจัดการให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขศึกษาที่ถูกต้อง เพื่อให้รู้จักการป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี รณรงค์ให้มีการแจกถุงยางอนามัยอย่างทั่วถึง และทุกคนสามารถเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยค่ะ”

  เผือก - พงศธร เปิดเผยว่า

  “ผมอยากให้ทุกคนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ใหม่ว่าใม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงหรือติดต่อกันได้ง่ายๆ ผู้ติดเชื้อไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจน่ากลัว พวกเขาไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติ ผมอยากเห็นคนในสังคมก้าวไปสู่ การเปลี่ยนแปลงครับ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งเรื่องโอกาสในการเข้าทำงาน การได้รับการศึกษา รวมถึงการเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยครับ”

  เฟิร์ส - คณพันธ์ และ ข้าวตัง - ธนวัฒน์  เปิดเผยว่า

  “พวกเราขอขอบคุณศูนย์วิจัยเอดส์ สภากาชาดไทยที่จัดงานดีๆ ให้ความรู้และสร้างความเท่าเทียมเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับ แล้วมาพบกับพวกเราในงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคมนี้ ที่ชั้น M 1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาเจอกันเยอะๆ นะครับทุกคน”