NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2021-11-25 14:45:04

  “ โอม ภวัต – ฟ้า ยงวรี ” พรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2564 ร่วมแถลงข่าว “งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก” ผ่านระบบออนไลน์

  แกรมมี่  นำทีมนักแสดง จีเอ็มเอ็มทีวี  โอม  ภวัต  จิตต์สว่างดี  และฟ้า – ยงวรี  อนิลบล  ร่วมงานแถลงข่าว  งานเทียนส่องใจ  เนื่องในวันเอดส์โลก  “ยุติความเหลื่อมล้ำ  ยุติเอดส์”  โดย  ศูนย์วิจัยเอดส์  สภากาชาดไทย  ในฐานะพรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี  2564  ซึ่งตรงกับวันที่  1  ธันวาคม  ของทุกปี  เพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาเอดส์  และให้ความสำคัญในการร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหา  รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ  ลดการตีตรา  และลดการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อ   โดยศิลปินทั้งสอง  ได้ร่วมถ่ายสื่อประชาสัมพันธ์อีกด้วย

  โอม – ภวัต  จิตต์สว่างดี  เปิดเผยว่า

  “รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ  ที่ได้รับโอกาสให้เป็นพรีเซ็นเตอร์  งานเทียนส่องใจ  เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2564  ผมอยากจะให้คนในสังคมร่วมมือร่วมใจ ไม่ละเมิดสิทธิผู้ติดเชื้อ ให้ผู้ติดเชื้อใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนกับพวกเรา  ก็จะเป็นการขจัดปัญหา  ลดการตีตรา  และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงการคุ้มครอง ปกป้องสิทธิ ต่อผู้ติดเชื้อได้อีกด้วยครับ”

  ฟ้า – ยงวรี  อนิลบล  เปิดเผยว่า

  “ ในฐานะที่ฟ้าเป็นพรีเซ็นเตอร์  งานเทียนส่องใจ  เนื่องในวันเอดส์โลก  ประจำปี 2564  ฟ้าคิดว่า ความเหลื่อมล้ำ  แสดงให้เห็นว่า  มีการเข้าถึงการรับรักษาและการป้องกันที่ไม่เท่ากันในสังคม ฟ้าจึงเห็นด้วยกับมาตรการ ในเรื่องของการเข้าตรวจได้ฟรี  ตามสถานพยาบาลต่างๆ  รวมไปถึงการแจกถุงยางอนามัยและยาเพร็พฟรี  ที่จะช่วยลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้ค่ะ ”