NEWSROOM

  • Increase company value by investing in people
    2021-11-02 13:54:22

    “วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19” มอบเงินให้กับ รพ.จุฬาฯ สมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19

          คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ บอย-ธิติพร จุติมานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวบันเทิง บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด  เป็นตัวแทนโครงการ วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19  นำเงินสมทบทุนจากธารน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศ  มอบให้กับ “กองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน โรคโควิด-19” คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำนวน 101,044.91 บาท  เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และพร้อมรับมือกับโรคระบาดอื่นๆ  โดยมี รศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย หัวหน้านักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และ ผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19  เป็นผู้รับมอบ  อีกทั้งยังมอบเงินช่วยเหลือให้กับ “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” จำนวน 80,000 บาท โดยมี คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์  ผช.ผอ.บริการพิเศษ  และ คุณธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันก่อน