NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2021-07-12 11:51:19

  “วันสร้างสุข” ระดมมอบ “ถุงยังชีพ-ข้าวกล่อง และ อุปกรณ์ทางการแพทย์” ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน อย่างต่อเนื่องทั่วไทย

  การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  ยังคงเป็นวิกฤตที่ส่งผลให้ประชาชนในทุกๆ จังหวัด  
  ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อ  และมีชาวบ้านที่ประสบปัญหาการว่างงาน  ขาดแคลนรายได้  รวมไปถึงโรงพยาบาล หรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ที่เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์  โครงการ “วันสร้างสุข  สู้โควิด ช่วยชุมชน”  ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้าน และหน่วยงานต่างๆ   จึงได้เร่งดำเนินการ  นำเงินบริจาคที่ได้จากธารน้ำใจของพี่น้องชาวไทย  ผ่านเข้ามายัง โครงการ “วันสร้างสุข”  ไปจัดสรรให้กับ “ร้านค้า” เพื่อใช้เป็นทุนนำไปผลิตอาหารกล่อง แจกจ่ายให้กับประชาชนตามชุมชนที่ได้รับความเดือนร้อน   รวมไปถึงโรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุด PPE , หน้ากาก N95 , ถุงครอบเท้า  และ ปืนฉีดพ่นฆ่าเชื้อ    
  ซึ่งในสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 ก.ค. ที่ผ่านมา มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “วันสร้างสุข  
  สู้โควิด ช่วยชุมชน”  จำนวน 12 ร้าน   ผลิตอาหารกล่อง จำนวน 5,000 กล่อง  กระจายไปยังผู้ที่เดือดร้อน  ทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด  อาทิ  ชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  จำนวน 8 เขต  รวมไปถึง ชุมชนใน อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี,  ชุมชนใน อ.สามพราน จ.นครปฐม,  ชุมชนใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี,  ชุมชนใน อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทราปราการ    นอกจากนี้โครงการ “วันสร้างสุข”  ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์  อาทิ ชุด PPE , หน้ากาก N 95 ฯลฯ  ให้กับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนาราธิวาส ,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเตราะบอน , ตำบลละหาร จังหวัดปัตตานี    และได้จัดสรร
  ทุนทรัพย์ไปซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค  เพื่อจัดทำ “ถุงยังชีพ วันสร้างสุข” จำนวน 1,300 ถุง  กระจายไปยังชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพ และ ปริมณฑล  ที่กำลังเผชิญกับปัญหาตกงาน , รายได้ลด  หรือมีผู้ที่ต้องกักตัว  รวมถึงเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงมีผู้ติดโควิดเป็นจำนวนมาก   ซึ่งชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน   รวมถึงหน่วยงานต่างๆ  ที่ได้รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ที่กำลังขาดแคลน  ต่างก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจ  พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริจาคทุกๆ ท่าน ที่เสียสละทุนทรัพย์  ช่วยเหลือให้คนไทยด้วยกันได้อิ่มท้อง  เป็นเสมือนอีกหนึ่งกำลังใจ  ให้เราทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน        
  โครงการ “วันสร้างสุข  สู้โควิด ช่วยชุมชน”  ยังคงยืนหยัด  ที่จะส่งต่อความช่วยเหลือ  
  เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ชาวไทยสามารถฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน   สำหรับผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเงินผ่าน  ชื่อบัญชี : วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19  เลขที่บัญชี : 925-303-1331 (กระแสรายวัน)  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนอโศกมนตรี