NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2021-07-02 17:02:59

  โครงการ “วันสร้างสุข” เดินหน้าช่วยชุมชนทั่วไทย มอบถุงยังชีพ พร้อมให้ทุน “ร้านค้า” ผลิตอาหารกล่องช่วยชาวบ้าน

  การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  ในทุกๆ วัน  ทำให้ประชาชนในทุกๆ จังหวัด  ต้องประสบปัญหาการว่างงาน  ขาดแคลนรายได้เป็นจำนวนมาก   โครงการ “วันสร้างสุข  สู้โควิด ช่วยชุมชน”  ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือ   โดยปัจจุบันมียอดบริจาคจากธารน้ำใจของพี่น้องชาวไทย  บริจาคผ่านโครงการมากว่า  3  ล้านบาท  
  ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผ่านมา  โครงการ “วันสร้างสุข  สู้โควิด ช่วยชุมชน”  ได้นำเงินบริจาคดังกล่าวนี้  ไปดำเนินการจัดสรรให้กับ “ร้านค้า” เพื่อใช้เป็นทุนนำไปผลิตอาหารกล่อง แจกจ่ายให้กับประชาชนตามชุมชนที่ได้รับความเดือนร้อน  รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามต่างๆ    
  ซึ่งตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - วันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา  โครงการ “วันสร้างสุข”  ได้จัดสรร       
  ทุนทรัพย์ที่ได้จากการบริจาค     ส่งต่อไปยังร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในสัปดาห์นี้  จำนวน 19 ร้าน    
  เพื่อเร่งผลิตอาหารกล่อง จำนวนกว่า 9,360 กล่อง กระจายไปยังผู้ที่เดือดร้อน ทั้งในเขตกรุงเทพ, ปริมณฑล  และต่างจังหวัด  อาทิ  ชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร , โรงพยาบาลสนาม  จ.ฉะเชิงเทรา,  ชุมชนใน อ.เมือง , อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา , ชุมชนใน อ.สามพราน จ.นครปฐม , ชุมชนใน อ.บางบัวทอง 
  จ.นนทบุรี ,  ชุมชนใน อ.เมือง , อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ    นอกจากนี้  โครงการ “วันสร้างสุข”  
  ยังได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค Makro  พร้อมถุงยังชีพ  จำนวน 3,630 ถุง  ให้กับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพ และ ปริมณฑล  ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับปัญหา ตกงาน , รายได้ลด  หรือมีผู้ที่ต้องกักตัว  รวมถึงเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดง มีผู้ติดโควิด เป็นจำนวนมาก     ซึ่งงานนี้  “ร้านค้า”  และ “ชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน”   ต่างก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจ  พร้อมได้กล่าวขอบคุณผู้บริจาคทุกๆ ท่าน ที่เสียสละทุนทรัพย์  บริจาคเงินผ่านโครงการ “วันสร้างสุข” เพื่อให้คนไทยด้วยกันได้อิ่มท้อง  ในยามทุกข์ยาก  มา ณ ที่นี้ด้วย         
  โครงการ “วันสร้างสุข  สู้โควิด ช่วยชุมชน”  ยังคงยืนหยัด  ที่จะส่งต่อความช่วยเหลือ  
  เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ชาวไทยสามารถฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน   สำหรับผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเงินผ่าน  ชื่อบัญชี : วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19  เลขที่บัญชี : 925-303-1331 (กระแสรายวัน)  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนอโศกมนตรี