NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2021-05-19 13:02:06

  “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” เปิดโครงการ “วันสร้างสุข ช่วยชุมชน” ช่วย “ร้านค้า” ให้มีทุน ส่งต่อสู่ “ชุมชน” ที่เดือดร้อน!!

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตรายวัน
  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน  ด้วยเหตุนี้ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยช่องวัน 31   ได้ตระหนักถึงความลำบากของประชาชน   รวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน  อย่าง  ร้านขายอาหารตามสั่ง  ที่ต้องหยุดพักกิจการตามมาตรการของทางภาครัฐ         “วันสร้างสุข ช่วยชุมชน”   จึงขอเป็นสื่อกลางในการประสานและประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ร้านค้าได้รับเงินบริจาคผ่านผู้ใจบุญ  บรรเทาความเดือดร้อน   สามารถนำทุนไปใช้ในการผลิตอาหาร   เพื่อแจกจ่ายให้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ   
  โครงการ  “วันสร้างสุข ช่วยชุมชน”  จึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย  ส่ง
  รายละเอียดร้าน  อาทิ ภาพสถานที่ร้านค้า , ข้อมูลร้านค้า , เมนูและราคา, เลขที่บัญชีพร้อมสมุดบัญชี , ความสามารถ  ในการผลิดเพื่อการบริจาคต่อวัน, เป้าหมายชุมชนในการบริจาคของ  โดยระบุจำนวน และเหตุผล   เข้ามายังช่องวัน 31 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  -  คณะกรรมการโครงการ  พิจารณาคัดเลือกร้านที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือ ผ่านทางแฟนเพจ  “วันสร้างสุข”  
  -    ทีมข่าวช่องวัน 31  ประชาสัมพันธ์ร้านค้าผู้ได้รับผลกระทบ  พร้อมทั้งเผยแพร่เลขบัญชีของร้านที่ได้ร่วมโครงการ  เพื่อเปิดรับบริจาคจากทั่วประเทศ  โดยจะเผยแพร่ 1 ร้านค้า ต่อ 1 วัน
  -  เมื่อครบ 24 ชั่วโมง  ร้านค้าจะต้องสรุปยอดเงินที่ได้รับ โดยต้องส่งหลักฐานเป็นหน้าบัญชีที่รับ
  บริจาค  พร้อมสรุปจำนวนยอดเงินที่ได้
  - ร้านค้าจะต้องผลิตอาหารที่ขาย ในปริมาณที่เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับบริจาค  แล้วนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน  โดยมีหลักฐานการตรวจสอบทุกขั้นตอน
  - ร้านค้าสามารถทยอยผลิตอาหารให้ครบตามจำนวนเงิน และตามกำลังความสามารถในการผลิต   ไม่จำเป็นต้องผลิตให้ครบในครั้งเดียว 
  ร้านค้าใดที่มีความพร้อม และสนใจ เข้าร่วมโครงการ “วันสร้างสุข ช่วยชุมชน” สามารถ
  ส่งรายละเอียดต่างๆ  เข้ามาที่  Inbox แฟนเพจ “วันสร้างสุข” ตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤษภาคมนี้  

  *ช่องวัน 31  จะเป็นสื่อกลางในการระดมเงินบริจาคให้ ** เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามที่ ช่องวัน 31 กำหนด  และต้องให้ตรวจสอบการใช้เงินบริจาคอย่างละเอียดเพื่อความคุ้มค่า