NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2020-11-26 09:50:03

  เปิดกลยุทธ์ กกพ. สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2563  ให้การสนับสนุน 26 โครงการ จาก 25 องค์กรชั้นนำ  ในการดำเนินโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้  ความตระหนัก  และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ภายใต้ CORE  CAMPAIGN  MESSAGE “CLEAN ENERGY FOR LIFE  ใช้พลังงานสะอาด  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”

   

  ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยที่มาของแนวคิด “CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาด  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ในปีนี้ว่า

  “เราเน้นการสื่อสารว่าพลังงานสะอาดนั้นเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนอย่างไร  ซึ่งเราไม่ได้หมายถึงพลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว แม้จะเป็นพลังงานที่มาจากแหล่งฟอสซิลก็สามารถทำให้เป็นพลังงานที่สะอาดได้มากขึ้นโดยอาศัยการกำกับดูแลที่ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมการดูแลสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนขึ้นได้ ซึ่งทุกคนในที่นี้สามารถเป็นผู้ใช้พลังงานสะอาดได้    เพราะเมื่อมีการใช้พลังงานที่สะอาดเราทุกคนก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยกัน”

   

  ดร.อรรชกา   สีบุญเรือง   กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)   เปิดเผยถึงการใช้กลยุทธ์ EDUCATION TO  ACTION ว่า

  “จากปีที่แล้วที่เน้นพื้นฐานความเข้าใจ  การสร้างแรงบันดาลใจ  เกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  มาในปีนี้เมื่อทุกคนอยากจะใช้  และอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้  เราจึงเติมความเข้มข้นเกี่ยวกับความรู้      สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าพลังงานมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์   พลังงานที่มาจากขยะ พลังงานที่มาจากชีวมวล  ซึ่งเกิดจากผลิตผลทางการเกษตร   รวมถึงพลังงานจากก๊าซชีวภาพ  ซึ่งนี่คือสิ่งที่เรียกว่า  EDUCATION  คือ ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การต่อยอด คือการใช้พลังงานเหล่านั้น  เมื่อเรามีความรู้ที่ถูกต้อง  ลดความสับสนในสังคมไทยที่ยังมีคำถามอยู่อีกมาก   เช่น  ต้นทุนแพงไหม   ใช้แล้วเกิดผลกระทบมากหรือไม่  หรือใช้แล้วมีความยุ่งยากในการดูแลจัดการแค่ไหน  และเมื่อเราให้  EDUCATION  เพื่อไขข้อสงสัย จนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง   ก็จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในการที่จะใช้พลังงานเหล่านั้นได้  นั่นคือส่วน ACTION”

    

  กุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้รับรู้ CORE  CAMPAIGN  MESSAGE “CLEAN ENERGY FOR  LIFE”

  “ความสำเร็จเกิดขึ้นจากการร่วมมือขององค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งต่อเนื่องจากปีที่แล้วจาก  14 โครงการ   ปีนี้ขยายเพิ่มขึ้นเป็น 26 โครงการ  จาก 25  ภาคีพันธมิตร  ด้วยความร่วมมือ  การทำงานร่วมกัน  และการสานพลังร่วมกันเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำให้  CLEAN  ENERGY  FOR  LIFE  นำไปสู่ความสำเร็จ  โดยใช้จุดแข็งและจุดเด่นของแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน  นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสะอาด  และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนได้จริง   ในช่วงระยะเวลาการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2563  จนถึงปีหน้า   ซึ่งเรายังคงใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SOFT  POWER  คือ การใช้ศิลปะในทุกแขนง  เพื่อการสร้างความเข้าใจ  และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในเรื่องการใช้พลังงานที่สะอาด”  ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์   กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวเสริม

  จุดเริ่มต้นของไอเดียโครงการ “โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า”  พลังงานสะอาด  เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย

  โครงการนี้  คือโครงการรณรงค์สร้างการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักรู้  เกิดทัศนคติที่ดี  สำนักที่ดี  และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลได้มีระบบผลิตไฟฟ้าโดยการติดตั้ง  SOLAR ROOFTOP โรงพยาบาลชุมชน โดยเริ่มต้น 77  แห่งใน 77 จังหวัดทั่วประทศ

  จากความสำเร็จของการดำเนินโครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”  ที่ทำให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์   โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา  เป็นหนึ่งในต้นแบบ   CHANA MODEL  ทำให้เห็นความสำเร็จชัดเจน  จากการติดตั้ง SOLAR ROOFTOP ที่มีส่วนในการลดภาระค่าไฟฟ้าจากการที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองในโรงพยาบาลได้มาก   

  ปี พ.ศ. 2563  นี้  กกพ.ได้มอบหมายให้  บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ในฐานะผู้ได้รับ การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปี พ.ศ. 2563  จัดกิจกรรมส่งเสริม  การมีส่วนร่วม  โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร  จัดโครงการ “โรงพยาบาล  ไฟ จาก ฟ้า”  พลังงานสะอาด เพื่อ 77   โรงพยาบาลทั่วไทย   ซึ่งเริ่มจากการให้ความรู้ ความเข้าใจ  ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ที่ครอบคลุม  อาทิ  ช่องวัน31  ผลิตรายการ “โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า”  พร้อมทั้งแทรกความรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่น่าสนใจผ่านรายการข่าว  กรีนเวฟ คลื่นวิทยุสีเขียว FM 106.5  จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่สาระความรู้ต่างๆ ผ่านดีเจชื่อดัง  แฟนทีวี  จัดทำสกู๊ปข่าว  และรายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ จีเอ็มเอ็มแซท  เผยแพร่สปอตโปรโมทกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตระหนักรู้ การใช้พลังงานสะอาด และโซเชียลมีเดียต่างๆ ของแกรมมี่ ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ที่สามารถสร้างการรับรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง  เดอะคลาวด์  ผลิต PODCAST  รายการ COMING OF AGE นำเสนอเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับพลังงานสะอาด  พร้อมทั้งจัดทำคลิปวิดีโอของ โรงพยาบาลจะนะโมเดล  และโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เชียงใหม่  รวมถึงจัดทำกิจกรรมเชิญชวนร่วมทำโปสการ์ดจากเทคนิค SUN  PRINT  เป็นต้น   

  โดยแผนการสื่อสารโครงการทั้งหมดนี้  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้   ความตระหนัก  ทำให้เกิดการรับรู้ถึงข้อดีด้านพลังงานสะอาด – พลังงานหมุนเวียน   และที่สำคัญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนการติดตั้ง  SOLAR  ROOFTOP  ให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนบ้านเกิดของตนเอง  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด  CLEAN ENERGY FOR LIFE  ใช้พลังงานสะอาด  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน  ซึ่งต้นทุนสำหรับการติดตั้งกำลังผลิต 100 กิโลวัตต์ ใช้งบไม่เกิน 4  ล้านบาทต่อ 1 โรงพยาบาล  สามารถช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าในระบบปกติเดือนละประมาณ  60,000 บาท  โดยระยะเวลา 1 ปี  จะสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าได้ราว 720,000 บาท   แผงโซลาเซลล์มีอายุการใช้งาน 25 ปี  โรงพยาบาลจะสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าไปได้ประมาณ 18 ล้านบาท   เมื่อค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลลดลง  ทำให้โรงพยาบาลสามารถมีเงินไปหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายอื่นๆได้ต่อไป   เช่น  นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เพิ่มขึ้น   เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย   ถือเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนอย่างยั่งยืน   นี่คือผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้โครงการ “โรงพยาบาล   ไฟ จาก ฟ้า”  พลังงานสะอาดเพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย 

  สำหรับกิจกรรมรณรงค์โครงการ  “โรงพยาบาล  ไฟ จาก ฟ้า” พลังงานสะอาด เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย โดยมี  “เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์”  เป็น  KOL : KEY OPINION LEADER  หรือเป็นตัวแทนหลักของโครงการฯ เป็นผู้สื่อสารเรื่องพลังงานสะอาด   โดยจะสื่อสารถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานสะอาดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน  สื่อสารผ่านเพลงประจำโครงการฯ คือ เพลง “ให้โลกได้เห็น (น้ำใจคนไทย)”  ร่วมกับศิลปินแกรมมี่   รวมถึงจัดกิจกรรม GMM  BEST  SINGER  LIVE  FROM HOME  จากศิลปินแกรมมี่  ได้แก่  พลพล  พลกองเส็ง, หนุ่ม  กะลา, เปาวลี พรพิมล, เต๋า  ภูศิลป์,  ตรี  ชัยณรงค์, ข้าวทิพย์  ธิดาดิน, ปาล์ม,  อะตอม  ชนกันต์, นิว – จิ๋ว, เป๊ก – เปรมณัช,     บิวกิ้น  และแพรวา  เป็นการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการติดตั้ง SOLAR  ROOFTOP  โรงพยาบาลชุมชน 77  แห่ง

  นอกจากนี้ช่องวัน 31  ยังมีรายการพิเศษ รายการ “โรงพยาบาล  ไฟ จาก ฟ้า”  กำหนดออกอากาศ  ในวันอาทิตย์ที่  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 22.15 น.  เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบถึงสาระสำคัญ   รวมถึงแนวทางในการดำเนินโครงการในปีนี้ด้วย

  ผลสำเร็จของโครงการนี้  จะสร้างประโยชน์ในหลายระดับ  นอกจากจะสร้างประโยชน์ในระดับประเทศแล้ว  โครงการนี้ยังนำไปสู่การสร้างประโยชน์ในระดับโลกเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งพลังงานสะอาดได้ตอบโจทย์เป้าหมายการลดปัญหาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และสร้างผลกระทบอย่างชัดเจนทั่วโลกในขณะนี้  เพราะฉะนั้นผลโดยรวมของโครงการ CLEAN ENERGY FOR LIFE  ใช้พลังงานสะอาด  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน  จะป็นผลดีต่อประเทศ ต่อสังคม และต่อตัวเราเอง