NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2020-11-10 13:44:37

  “อิสร์ – อิสรพงศ์” ศิลปินแกรมมี่ เข้ารับโล่จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563

       อิสร์ – อิสรพงศ์  ดอกยอ  ศิลปินแกรมมี่  เข้ารับโล่รางวัลในฐานะผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ  ครั้งที่  52  ประจำปี  2563  ในหัวข้อ  “คนพิการ  ชีวิตวิถีใหม่  ใต้ร่มพระบารมี” และได้รับเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์เนื่องในวันคนพิการ  ครั้งที่  52  ประจำปี  2563  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้า  สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

  โดย  อิสร์ – อิสรพงศ์  ดอกยอ  ได้แสดงมินิคอนเสิร์ต  สร้างความสนุกสนานและเรียกรอยยิ้มให้แก่คนพิการและผู้ร่วมงาน  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ  การแสดงดนตรีของคนพิการ  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ  และกิจกรรมต่างๆสำหรับคนพิการอีกมากมาย

  อิสร์ – อิสรพงศ์  ดอกยอ  เปิดเผยว่า 

  “รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับ  ขอขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  และผู้ใหญ่ทางแกรมมี่  ที่ให้โอกาสผมเข้ารับโล่ในฐานะพรีเซ็นเตอร์รณรงค์เชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา  เนื่องในวันคนพิการ ประจำปี 2563  ผมมีความยินดีมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆแบบนี้  และยังได้เห็นคนพิการแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง  ทำอาหาร  หรือทำผลิตภัณฑ์ออกมาวางจำหน่าย  รู้สึกชื่นชมมากๆครับ  อยากให้สังคมเปลี่ยนค่านิยมจากความสงสาร มาเป็นการให้โอกาสคนพิการเหล่านี้นะครับ  เพราะพวกเขามีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าคนปกติอย่างแน่นอนครับ”