NEWSROOM

 • Increase company value by investing in people
  2020-09-02 15:11:59

  นนน – เต๋า ศิลปินแกรมมี่ ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2563

  ศิลปินแกรมมี่  นนน – กรภัทร์ เกิดพันธุ์  และ เต๋า – ภูศิลป์  ศรีสมบูรณ์  ได้รับคัดเลือกจาก  กรมกิจการเด็กและเยาวชน   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  โดย  นนน – กรภัทร์ เกิดพันธุ์  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น  และเต๋า – ภูศิลป์  ศรีสมบูรณ์  ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  สำหรับศิลปินทั้งสองได้รับรางวัลในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม  และมีกำหนดเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่  20  กันยายน 2563  ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย  เซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ 

  นนน – กรภัทร์  เกิดพันธุ์  เปิดเผยว่า

  “ รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับ  ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นในปีนี้  ซึ่งรางวัลนี้เปรียบเสมือนแรงผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคม  และพัฒนาความสามารถของตนเองในด้านต่าง ๆ ที่ถนัดและสนใจเพื่อนำมาใช้ในการช่วยพัฒนาประเทศชาติครับ ”

  เต๋า – ภูศิลป์  ศรีสมบูรณ์  เปิดเผยว่า

  “ นับเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจมากๆครับ  รู้สึกปลื้มใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้านการศึกษา  เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสังคมได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติในภายภาคหน้า  และผมเชื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับสังคมและประเทศชาติได้เช่นกันครับ ”