ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

เป็นธุรกิจที่ดำเนินงานโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท กล่าวคือ

ธุรกิจจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม

ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียมกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน กล่องรับสัญญาณอินเตอร์เนตทีวี สินค้าประเภทเครื่องเล่นเพลงพกพา (Music Box) และเครื่องเล่น MP3 คาราโอเกะ (Karaoke Microphone) เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ดำเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟรีทูแอร์ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม ในช่อง “แฟน มิวสิค”

ธุรกิจการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์อื่นๆ

ดำเนินการบริหารและจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ของละคร ภายใต้บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด และ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด เพื่อออกอากาศทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ละครเพื่อเผยแพร่ในประเทศจีน กัมพูชา เวียดนาม และ ตลาดในภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์