บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ”

Blog Single

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ”  ในฐานะที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนากลุ่มเป้าหมายในสังคมอย่างเหมาะสมในทุกประเด็นด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาอย่างต่อเนื่อง

                โดยในวันนี้ (3 ตุลาคม 2557)  นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Related Posts: