บุคคลต้นแบบเข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

Blog Single

ยกย่องผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาให้เป็นเยี่ยงอย่างของพุทธศาสนิกชนไทยสืบไป 

หนุ่ม-กฤตพจน์ เปิดเผยว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ ครับที่ได้รับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ผมก็จะตั้งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาครับ อยากฝากถึงพุทธศาสนิกชนทุกคนด้วยนะครับ ในยุคที่โลกกำลังเดินไปข้างหน้า อย่าลืมระลึกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ เราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความวุ่นวายบนโลกใบนี้ครับ”

แก้ม-วิชญาณี เปิดเผยว่า “แก้มภูมิใจมาก ๆ ค่ะ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ซึ่งจะเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายนนี้ รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติประวัติให้กับแก้มและครอบครัวของแก้มมาก ๆ เพราะครอบครัวของแก้มได้ปลูกฝังเรื่องการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา อย่างน้อย ๆ ปฏิบัติศีล 5 ให้ครบก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะ ”

รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” นี้มีลักษณะเป็นสีทอง โดยจำลองแบบย่อส่วนเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชจากประเทศอินเดียที่พระองค์ได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และระบุถึงสถานที่ตั้งสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งหัวสิงห์เป็นสัญลักษณ์ถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่องอาจดั่งราชสีห์และแผ่ไปไกลดุจเสียงคำรามของราชสีห์อโศกนี้เป็นสีทอง ซึ่งผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวจะเป็นต้นแบบของผู้ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาให้กำลังใจคนดีและเป็นแบบอย่างของการทำความดีเพื่อสังคม

Related Posts: