“ครบรอบ 21 ปีมูลนิธิดำรงชัยธรรม”

Blog Single

   ไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม  ประธานกรรมการมูลนิธิดำรงชัยธรรม  จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 21 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม”  พร้อมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุน ประจำปี  2562  โดยมี  อรุณ  วัชระสวัสดิ์,  ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์,  สุวิมล  จึงโชติกะพิศิฐ,  ประภาวดี  ธานีรณานนท์  กรรมการมูลนิธิฯ,  เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ  และนักเรียนทุน  ร่วมงาน  ณ  อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส  เมื่อวันก่อน  

Related Posts: