“เบิร์ด-ธงไชย” นำทีม “แก้ม-กัน” ร่วมแสดงมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Blog Single

กองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโครงการ มหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ   2  เมษายน 2558  ภายใต้ชื่องาน “สังคีตสามัคคีเฉลิมบรมราชกุมารี 60 พรรษา”           โดยมีศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดง ได้แก่  เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์, แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น และ กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ   เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิม        พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รวมทั้งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีไทยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี ด้านการประพันธ์บทเพลงและเป็นแรงใจในการผลักดันให้คนไทยได้รับทราบถึงศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทยของประเทศไทย

    โดย เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ และ แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น ร่วมกันขับร้องบทเพลงพิเศษ “เพลงรัตนราชกุมารี”  ที่แต่งขึ้นในวโรกาสพิเศษ 60 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประพันธ์คำร้องโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหการ  และทำนองโดย พันเอกสมเกียรติ จุลโอภาส   ด้าน กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ ขับร้องเพลง “พระราชาผู้เป็นประมุขของประชาชน”  สำหรับการแสดงครั้งนี้ใช้นักดนตรีของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงฯ  ในวันอาทิตย์ที่  26 เมษายน 2558  ณ   หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ทั้งนี้  กองทัพไทยจัดให้มีการแสดงรอบสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป  ในวันเสาร์ที่  25 เมษายน 2558   เวลา 09.30 น.  ณ   หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

    เบิร์ด-ธงไชย เปิดเผยว่า “เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เบิร์ดมีโอกาสได้ถวายงาน และได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เบิร์ดรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้รับเกียรติจากกองทัพไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ร่วมขับร้องเพลง             รัตนราชกุมารี  บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ ในวโรกาสพิเศษ 60 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    เพลงนี้ร้องค่อนข้างยากครับ  เพราะคำร้องไม่ใช่ภาษาพูด  แต่เป็นราชาศัพท์  มีการร้องประสานกับน้องแก้ม (วิชญาณี เปียกลิ่น)   การร้องเพลงกับวงออเคสต้าร้องยากกว่าเพลงสตริง  เพราะว่ามีเครื่องดนตรีหลายชิ้นเราก็ต้องร้องให้เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของวงครับ”

Related Posts: